Teksten met impact

voor onderzoeksorganisaties en adviesbureaus

U heeft een onderzoeksvoorstel geschreven, of juist een onderzoek uitgevoerd en de resultaten gerapporteerd.
Maar heeft uw tekst ook impact?

Ik help u een aantrekkelijk, aansprekend en leesbaar verhaal te formuleren.
Door mijn kennis van (ruimtelijke) economie, innovatie, wetenschap en technologie ben ik inhoudelijk goed op de hoogte. De kern van uw betoog, de boodschap, staat centraal. 

Opties:

  • Correctie van taal, stijl en spelling
  • Suggesties voor opbouw en structuur
  • Inhoudelijke check en feitencontrole
  • Samenvatting / Persbericht
  • Blog / Opinieartikel
  • PowerPoint / Prezi-presentatie
  • Media-advies
  • Schrijfworkshop

 

Daarnaast kan ik uw publicatie aanvullen met prikkelende interviews met sleutelpersonen of case studies zodat uw onderzoek meer duiding en urgentie krijgt." Amanda heeft mij goed geholpen bij de redactie van een essaybundel van vier verschillende wetenschappers. Zij heeft goed gevoel voor het vertalen van wetenschappelijke taal naar leesbare taal voor een breed publiek."
Theo Strijers, programmamanager Metropoolregio Rotterdam Den Haag

 

Meer weten?