Beste stuurlui aan wal

De besturing van een schip is moeilijker te automatiseren dat die van een auto. Toch is de verwachting dat er over twintig jaar onbemande schepen over de oceanen varen. Wat moet er tussen nu en dan nog gebeuren en wat zijn de gevolgen voor de arbeidsmarkt?

 

Intermediair, september 2016