De opmars van robots

Ondanks dat de productiviteit al sinds de jaren 70 rap stijgt, groeit het gemiddelde inkomen en de werkgelegenheid niet mee. Oftewel: we verrichten met steeds minder mensen steeds meer werk. Volgens de Amerikaanse Silicon Valley-ondernemer Martin Ford is dit grotendeels het gevolg van automatisering. En het slechte nieuws is: die automatiseringsgolf is nog lang niet afgelopen. Sterker nog, steeds intelligentere computersystemen zullen steeds meer banen van ons overnemen. Niet alleen lager opgeleide banen, want ook hoger opgeleiden zullen door de technologie steeds meer buiten spel komen te staan. Advocaten, journalisten, medisch specialisten: niemand ontkomt aan de opmars van robots. Ford schetst een vrij somber toekomstbeeld waarin alleen een basisinkomen voor iedereen ons zou kunnen redden. Een zeer relevant boek, en zeer actueel, want massaontslagen bij bijvoorbeeld banken, detailhandel en postbedrijven zijn nu al aan de orde van de dag. Of de werkloosheid inderdaad ook de hoger opgeleiden treft, dat zal de komende jaren dé grote kwestie worden.