Vieze tanker betaalt straks de hoofdprijs

Het slopen van schepen onder barbaarse omstandigheden op Aziatische stranden is een hardnekkig probleem. Er zijn wel ‘groene’

recyclingwerven, maar die zijn vele malen duurder dan de sloopstranden. Onderzoekers van de TU Delft wijzen naar de scheepsbouwers: zij moeten al tijdens het ontwerp rekening houden

met het levenseinde van een schip.Download
NT juni 2014 (2).pdf
Adobe Acrobat document 2.1 MB