Inzicht in de ondergrond

 

Voordat er ook maar één spade de grond in gaat voor een nieuwbouwproject, gasboring of tunnel, moet duidelijk zijn wat zich allemaal onder het maaiveld bevindt. TNO werkt aan de BRO, de Basisregistratie Ondergrond, die alle informatie over de ondergrond vanuit één loket beschikbaar maakt, voor iedereen. Organisaties kunnen deze informatie straks veel makkelijker aanleveren en opvragen.


TNO TIME, zomer 2014


Download
TNOTIME zomer 2014.pdf
Adobe Acrobat document 895.1 KB