STW Jaarverslag

Technologiestichting STW maakt nieuwe technologie mogelijk, door wetenschappelijke onderzoeksprojecten te financieren. Bij deze projecten zijn altijd industriële partijen betrokken. Voor het jaarverslag 2013 bracht ik opvallende resultaten uit onderzoek in beeld. Dat betekent: een stevige redactieslag op de teksten die de wetenschappers aanleverden, en het zoeken naar mooi beeldmateriaal.


Bekijk het jaarverslag...